indirim

%30

Zahiri ve Selefi Din Yorumu

60,00 42,00

Kuramer, islâm düşüncesinde ortaya çıkan islâm yorum geleneklerini ve bunların tarihsel din söylemlerini doğru anlamak ve anlatmak amacıyla, daha önce kur’an’ın bâtınî ve işârî yorumu ve modern dünyada kur’an’ın yeri: Makâsıdî tefsire doğru konulu ilmî toplantılar düzenlemiş, sunulan tebliğ ve müzâkereleri aynı başlıklarla yayımlamıştır. Her dönemde ve coğrafyada varlığına tanık olduğumuz islâm’ın dinî düşünce ve yorum tarihinde “gelenekçi-zâhirî din yorumu” geleneği, özellikle selefî din yorumuna evrilmesi süreçleri ve bu din yorumunun islam düşüncesi ve pratik hayatının geleceği üzerindeki muhtemel etkileri yönüyle en az diğer dinî düşünce ve yorum tarzları kadar incelenmeyi hak etmektedir. Işte elinizdeki kitap, kuramer tarafından gerçekleştirilen zâhirî-selefî din yorumu adlı sempozyuma katılan, alanında uzman otuzu aşkın ilim insanının ilmî sunum, müzakere ve değerlendirmelerinden oluşmaktadır. Eserin ülkemizde yaygınlık kazanma eğiliminde olan zâhirî-selefî din yorumu ile ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalara ve tartışmalara sağlam bir zemin oluşturacağına ve selefîlikle ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi çabalarına katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2019-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 127
  • Barcode : 9786059437356
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Zahiri ve Selefi Din Yorumu
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 512
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr