indirim

%35

85,00 55,25

Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasını aydınlatmış, huzur, barış ve esenliğe kaynaklık etmiştir.

9 ve 10. yüzyıllarda bu ilâhî mesajla yakından temasa geçip İslâm’ı kabul eden Türkler, diğer topluluklar gibi İslâm’ı kendi sosyal gerçekleriyle ilişkili biçimde idrak edip hayatlarına taşımışladır. Bu süreçte İslâm’ın ilmî, ahlâkî ve tasavvufî birikimiyle Türklerin dinî hayatına rehberlik etmiş öncü şahsiyetler ortaya çıkmış ve çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Alevî-Bektaşî klasiklerinden olan bu eserin giriş bölümünde, Türk kültüründe velâyetnâme geleneği, Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi ve erken nüshaların tavsifi hakkında bilgiler verilmektedir, birinci bölümde Hacı Bektaş-ı Velî’nin tarihî ve menkabevî hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmektedir, üçüncü ve son bölümde ise Hacı Bektaş-ı Velî Velâyetnâmesi’nin orijinal metni ile yeni yazıya ve günümüz Türkçesine aktarılmış metni yer almaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2014-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 387
  • Barcode : 9789753894906
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Velayetname
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 670
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe