indirim

%35

800,00 520,00

Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî (ö. 749/1349) Tesdîdü’l-kavâid fî şerhi Tecrîdi’l-akāid, Seyyid Şerîf el-Cürcânî (ö. 816/1413)
Hâşiyetü’t-Tecrîd, Cürcânî’nin minhüvâtı ve başka haşiye notlarıyla birlikte, I-III

thk. Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim

Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı.
Tahkik çalışmasının ana mihverini oluşturan bu haşiyeye bizzat Cürcânî’nin ve diğer bazı Osmanlı âlimlerinin notları eşlik etmektedir.
Yapılan tahkik çalışmasında,
a) Nasîrüddîn-i Tûsî’nin (ö. 672/1274) felsefi kelama dair eseri Tecrîdü’l-akāid’i,
b) VIII. (XIV.) yüzyıl Eş‘arî kelamcısı ve Şâfiî fakihi Mahmûd b. Abdurrahman el-İsfahânî’nin (ö. 749/1349) bu eser üzerine yazdığı şerhi Tesdîdü’l-kavâid’i,
c) Çok yönlü Hanefî-Eş‘arî âlimi Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin (ö. 816/1413) bu şerh üzerine kaleme aldığı haşiyesi,
d) Bu haşiyeye dair kendisine ve bazı Osmanlı âlimlerine ait notlar yer almaktadır.
Eser, Eşref Altaş, Muhammet Ali Koca, Salih Günaydın, Muhammed Yetim tarafından tahkik edildi. İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM)
İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında hazırlanan ve bir ciltlik inceleme bölümü ile birlikte üç cilt olarak planlanan eserin ilk iki cildi (I. cilt: inceleme, II ve III. ciltler: Arapça metin) yayımlandı.
Kendisinden sonra gelen çalışmaları etkileyen ve gelenek oluşturan klasik bir kelam metni olan Tecrîdü’l-akāid, bu geleneği oluşturan şerh, haşiye ve tâliklerle birlikte özellikle İslam eğitim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Tecrîd literatürünün erken şerhler kuşağının en meşhur metni İsfahânî’ye ait Tesdîdü’l-kavâid ise, bu şerh üzerine üzerine kaleme alınan haşiyeler arasında en önemlisi de hiç şüphesiz Cürcânî’nin haşiyesidir. Elinizdeki yayın, toplamda iki cilt tutacak olan ve özenli bir tahkikle ortaya konan Arapça metin kısmının ilk cildinin yanı sıra, Tecrîd literatürü üzerine Türkçe ve Arapça olarak kaleme alınan müstakil bir dirase/inceleme cildinden oluşmaktadır. Dört katmanlı metin ilişkisini ve muhakkik notlarını rahat takip edilebilir bir tasarımla okuyucuya sunması yönüyle ayrıcalık arzeden bu çalışmanın, Arapça tahkik kısmına ait II. cildinin de yakın zamanda okuyucuyla buluşturulması suretiyle tamamlanması hedeflenmektedir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 80
  • Barcode : 9786257581066
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Tesdidül Kavaid fi Şerhi Tecridil Akaid I-III Takım Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 772
Dimension 210.00 x 295.00
Paper Type Ivory 70 Gr