indirim

%35

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları

52,00 33,80

Başlangıçta Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir düşünce ve hayat tarzı olan tasavvuf, daha sonra toplumsal gelişmeler ve birtakım haricî tesirlerle farklı bir şekil almıştır.
İslâmî anlayışın temsilciliğini üstlenen İslâm uleması ile tasavvuf ehli arasındaki tartışmalar oldukça erken dönemden itibaren görülmeye başlamıştır. Bu tartışmalara yol açan sebeplerin başında, tasavvufu etkileyen bazı fikirlerle bu fikirleri meşrulaştırmak için başvurulan kaynaklar ve bunların yorumlanmış biçimi büyük rol oynamıştır. Bu kitapta, tasavvuf hakkında genel bilgiler, tasavvufun hadis konusundaki tavrı, tasavvufun hadislerdeki dayanakları gibi konulara yer verilmiştir.
Bu kitabın amacının, tasavvufu sorgulamaktan ziyade tasavvuf anlayışının dayandığı hadisleri tespit etmek ve değerlendirmek olduğunu göreceksiniz.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2020-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 189
  • Barcode : 9786257069533
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 616
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr