indirim

%20

Şevki Efendinin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasidesi

70,00 56,00

Mehmed Şevki Efendi (ö. 1304/1887) için “fenâ fi’l-hat” mertebesine erdi denir. Büyük bir sanat aşkı ile ömrünü hep yazıya vermiş, sülüs nesihte Hâfız Osman ve İsmâil Zühdü yolundan hiç ayrılmamış, onların güzel yazı ve ruhlarından feyiz almış, her geçen gün yazısını güzelleştirerek 1860’lı yıllardan sonra kendi üslûbunu ortaya koymuştur.

Şevki Efendi sanat dünyâsına husûsî koleksiyon, müze ve kütüphânelerde bulunan mushaf, Delâilü’l-hayrât, hilye, levha, kıt‘a, murakka’ şeklinde pek çok eser bırakmıştır. Celî sülüs sâhasında Mustafa Râkım yolunda eserler vermiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Koleksiyonu’nda bulunan bu nadide eser , yeni baskısında elif kasidesiyle birlikte tekrar sanat severlerle buluşuyor.

Read more ➜


Tag:
Book Name Şevki Efendinin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı ve Elif Kasidesi
Publisher Kubbealtı - Kubbealtı Yayınlar
Number Pages 22
Dimension 220.00 x 315.00