indirim

%35

Sadreddin Konevi

24,00 15,60

Bu kitap, düşünce tarihimizin önemli mütefekkirlerinden ve tasavvuf disiplinin son “kurucu” düşünürü olan Sadreddin Konevî’yi çeşitli yönleriyle tanıtmaktadır. Gazzâlî’nin Fârâbî ve İbn Sînâ öncülüğündeki metafizik tasavvura yönelttiği eleştirilerin ardından, bilgideki “kesinlik” sorununu vahye bağlı tasavvufî yöntem ile aşmayı hedefleyen Konevî, metafizik düşünceye yeni bir boyut kazandırmıştır. Mutasavvıfların ilham, keşif ve müşahede gibi isimlerle anılan bilgileri için “miyar” ve “mîzan” olabilecek bir “müdevven ilim” arayışı içindeki Konevî, geleneksel tasavvuf anlayışının sınırlarını aşarak metafiziği yeniden yorumlamıştır.
Felsefe, kelâm ve tasavvufun kesiştiği konular hakkında bazan karşılaştırmalı bazan eleştirel bir üslûpla derin tahlillerde bulunan Konevî, “tâlim edilebilir” bir mahiyet kazanan nazarî tasavvufun en önemli teorisyenidir. Bu alandaki çabası, bilhassa Selçuklu-Osmanlı coğrafyasında ve İran’da tasavvufun gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2010-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 353
  • Barcode : 9789753895378
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Sadreddin Konevi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 171
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr