indirim

%35

Müştehir Hadisler

75,00 48,75

Hadis usulcüleri, haberleri senedi açısından bir ayrıma tabi tutmuşlar ve her tabakada ikiden fazla râvisi olan rivayetler için “meşhur hadis” tanımını ortaya koymuşlardır. Meşhur hadisin, zikri geçen ıstılahî manası dışında, onda şart koşulan râvi sayısına, bir senedi olup olmadığına, sahih ya da uydurulmuş olduğuna bakılmaksızın, halk arasında yayılmış olan hadisler/hadis diye bilinen sözler şeklinde tanımlanan bir kısmı daha vardır. Hâlbuki bu son kısım kapsam ve içerik olarak usulcülerin tarif ettiği meşhur hadisten çok farklıdır. Halkın arasında dolaşan haberleri derlemek üzere eserler yazılmıştır. İlgili sahada yazılan eserlerin
ve oluşturulan edebiyatın “meşhur” değil “müştehir” kavramı üzerine kurgulandığı görülmektedir.

Elinizdeki kitapta, müştehir hadisin/haberin ne olduğu, hangi tür rivayetleri kapsadığı, kaynak değeri gibi konular hadis usulü çerçevesinde ele alınmıştır. Diğer yandan, kültürümüzde ve popüler kültürde halkımızın bilgi, inanç, sanat, ahlâk, âdet ve davranışları gibi dinî, kültürel ve sosyal dokusunu şekillendiren müştehir hadisler ve bunlara kaynaklık yapan malzemeler incelenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 80
  • Barcode : 9786258023183
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Müştehir Hadisler
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 445
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr