indirim

%35

Mevlananın Ahlak Öğretisi

75,00 48,75

Mevlânâ, büyük bir sûfî düşünür,
mutasavvıf ve ahlâkçı olarak kendinden
önceki fikrî mirası toplayıp kendi gönül ve fikir dünyasında Kur’an ve hadisler ışığında yeniden yorumlamış ve kendi mistik tecrübesiyle zenginleş-
tirerek âdeta hazmedilmesi kolay ahlâkî öğüt ve fikir tabletleri şeklinde muhataplarına sunmuştur. Böylece o,
din, felsefe, ahlâk, tasavvuf, edebiyat alanlarında unutulmaz bir şan, şöhret kazanmıştır. Mevlânâ’nın ahlâk öğretisi, gönlü, ruhu merkeze alıp insanı akıl ve aşk temeli üzerinde yeniden inşa etmeye çalışan ahlâkî bir mimariye benzer. Bu ahlâkî mimari, temelde âyet ve hadislerin tasavvufî yorumuna dayanmakla birlikte yeri geldiğinde felsefî terminolojiye de yer verir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-08
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 105
  • Barcode : 9786257581516
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Mevlananın Ahlak Öğretisi
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 396
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr