indirim

%35

Kuran Ekseninde Boşanma Ahlakı

60,00 39,00

Kur’an, kamu hukuku konusunda genel düzenlemelerle yetinirken özel hukuk özellikle de aile hukuku alanında oldukça ayrıntılı hükümler koymuştur. Kur’an’ın boşanma ile ilgili düzenlemelerinin büyük çoğunluğu, Câhiliye Dönemi’ndeki insan hakkı ihlalleri ve soy bağının değişmesine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

Toplumda boşanma konusunda mevcut hurafe ve geleneklerin temizlenerek objektifliğin sağlanması, sürecin ani gelişen duygusal patlamalarla değil her aşamasında yeniden değerlendirilerek boşanmanın kesinleşmiş bir karar hâline gelmesi, her iki tarafın da istemediği bir evliliğe mecbur edilmemesi, eşler arasında anlaşmazlık olması durumunda hakem, şahitler ve otoriteye müracaat edilerek adaletin sağlanması, süreç devam ederken veya tamamlandıktan sonra eşlerin kendisine düşen ekonomik ve ahlâkî sorumlulukları yerine getirmesi, çocukların mağdur edilmemesi ve hepsinden önemlisi her hâl ve şartta mâruf ve ihsanın esas alınması Kur’an’ın tarih üstü mesajlarından sadece birkaç tanesidir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 50
  • Barcode : 9786254280627
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kuran Ekseninde Boşanma Ahlakı
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 298
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr