indirim

%35

120,00 78,00

Meşhur Hanefî fakihi ve hadis âlimi İbn Kutluboğa’nın Kitâbü Takrîbi’l-garîb adlı garîbü’l-hadise dair yazdığı eser Dr. Öğretim Üyesi Osman Keskiner’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.

Kitap, Hanefî mezhebinin klasikleri arasında yer alan Kudûrî’ye (ö. 428/1036) ait el-Muhtasar’a, talebesi Akta‘ tarafından yapılan şerhte geçen ahkâm hadislerindeki garip kelimelere İbn Kutluboğa’nın yaptığı açıklamaları içermektedir. İbn Kutluboğa, ilgili hadisleri zikretmeden sadece garip kelimeleri açıklamıştır. Bu durumun eserden istifadeyi azaltacağı düşünülerek eserin neşrinde Akta‘ın Şerhu Muhtasari’l-Kudûrî’de delil olarak zikrettiği ilgili hadislere de yer verilmiştir. Hadislerin metne eklenmesiyle eserin, ilgili hadislerde geçen garip kelimelerin açıklandığı bir sözlük olması yanında, V. (XII.) asır Bağdat Hanefîleri’nin fıkhî meselelerde delil olarak kullandığı hadis ve âsârı gösteren bir tür ahkâm hadisleri mecmuası haline getirilmesi de hedeflenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2018-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 141
  • Barcode : 9786058126190
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kitabü Takribil Garib
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 456
Dimension 165.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr