indirim

%35

İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı Ahlak Klasikleri 5

65,00 42,25

Eğitim- öğretim, dolayısıyla din eğitimi faaliyeti, insanla yaşıttır. İnsanın varlığıyla başlayan ve devam eden bu süreç, insanlığa rehber olması amacıyla gönderilen Peygamberlerin de içinde bulundukları bir süreçtir. Her Peygamber ve ona inanan mümin, kendi dinini öğrenmeye ihtiyaç duyduğu gibi, başkalarına öğretmek de istemiştir. Hz. Peygamber’i örnek edinen Müslümanlar eğitime özel önem vermişlerdir ve İslâm tarihi içinde, eğitim hizmetleri nitelik ve nicelik bakımından kısa sürede dünyaya öncülük edecek duruma gelmiştir. Eğitim- öğretim olgusu üzerine özellikle düşünmeye başlayan Müslüman bilginler, bu alana özgü müstakil eserler kaleme almışlardır. Çevirisi sunulan bu kitap, sözü edilen eserlerin önde gelenlerinden biridir. Beş bölümden oluşan eser, öğrenmenin ve öğretmenin fazileti, öğretmenin âdâbı, öğrencinin âdâbı, kitaplara ilişkin âdâp, medreselerin yurtlarına ilişkin âdâp konularını çeşitli alt başlıklarla okuyucusuna sunmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2015-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 500
  • Barcode : 9789753897204
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı Ahlak Klasikleri 5
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 231
Dimension 170.00 x 245.00
Paper Type Kuşe