indirim

%35

İslamda İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları

39,00 25,35

İslâm kelâmı, nasları anlama ve yorumlama biçimlerinin delillere dayalı hâle gelmesi ve sistemli olarak kurumsallaşmasıyla, tarihsel süreçte gelişen bir yapı arz etmiştir. Allah’ın sıfatlarından insanın özgürlüğüne, imametin kaynağından vahyin yapısına kadar itikadî alanı ilgilendiren birçok konu, Şîa, Mu’tezile, Hâricîlik gibi farklı ekol ve mezheplerin dinî metinleri algılama ve değerlendirme biçimine göre tartışılmış ve irdelenmiştir. Bu çalışma, kelâm ve kelâm tarihinin ayrıntılarını ekol ve mezhepler üzerinden aktarmayı hedefliyor. Bu aktarımı kurgularken sadece mezheplerin tarihini, öncü simalarını derlemekle yetinmiyor. Bu ekollerin oluşum ve gelişim aşamalarında hangi kelâmî meseleyi hangi saikle ele aldıklarını da kritik ediyor. Üstelik mezheplerin oluşumundaki sosyopolitik arka planın da bir resmini çiziyor. Aynı zamanda her mezhebi kendi içinde bağımsız olarak değerlendirirken muhalif ekollerin bir diğeri hakkında ortaya koyduğu tanımlama ve ithamları ilmî bir perspektifle tenkit ve tetkik ediyor. Birinci bölümde ekollerin tarihini klasik ve modern dönemdeki yorumlar eşliğinde incelerken ikinci bölümde farklı bir metotla kelâmî konuları çerçeveye alıp ekollerin görüşlerini mukayeseli şekilde serdediyor

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2020
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 222
  • Barcode : 9786257069564
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslamda İtikadi Mezhebler ve Akaid Esasları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 320
Dimension 170.00 x 240.00
Paper Type Ivory 70 Gr