indirim

%30

İslamda Emir ve Yasakların Hikmeti

30,00 21,00

İslâm dininin vazgeçilmez saydığı beş zaruri hususu (dini-nefsi-aklı-nesli-malı) koruyup tabii bir şekilde gelişmelerini sağlamak gayesiyle koyduğu yasaklarda, verdiği emirlerde ve yaptığı tavsiyelerde, muhakkak hikmet, maksat, maslahat ve menfaatler, başka ifade ile sebep, illet ve yararlar mevcuttur. Bu eserde işte bu başlıklar detaylıca ele alınmış, böylece bir yandan İslâm’la diğer inanç sistemleri arasındaki farklar ortaya konulup İslâm’ın özellik ve güzelliklerinin daha iyi anlaşılması temin edilmiş, diğer yandan da İslâm dininin tabii ve makul veçhesi daha belirgin bir biçimde ortaya konulmuştur. İlahî dinlerin sonuncusu olan bu dinin maslahat ve menfaat itibarıyla ne kadar insanlığın yararına olduğu açık ve net bir şekilde gözler önüne serilmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 15
  • Date Publication : 2021-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 93
  • Barcode : 9786257581530
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslamda Emir ve Yasakların Hikmeti
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 208
Dimension 165.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr