indirim

%30

İslam Öncesinden Abbasilere Kadar Emevi Haşimi İlişkileri

75,00 52,50

Benî Hâşim ve Benî Ümeyye arasında, İslâm öncesinde, bu iki kabileye isimlerini veren Hâşim ve Ümeyye ile birlikte baş gösteren çekişmeler, İslâm döneminde de devam etmiş, ilk Abbâsîler dönemine dek sürmüştür. Zaman zaman aralarında iyi ilişkiler de cereyan etmiştir, iki kabile arasındaki evlilikler, düşmanlarına karşı birlikte savaştıkları dönemler buna en güzel örnektir. Mücadele iki kabile arasında cereyan etmiştir ama bu olayların dinî, siyasi, iktisadi, sosyal ve psikolojik sebepleri mevcuttur. Hatta bazen, Câhiliye döneminin bir özelliği olan kan davası görüldüğü ve intikam duygusunun olaylara yön verdiği bir gerçektir. Elinizdeki kitap, İslâm Tarihi’nin çok tartışılan konularından “Emevî - Hâşimî İlişkileri”ni işlemekte, aralarındaki ihtilafların sebep ve sonuçları ortaya koymaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 5
  • Date Publication : 2021-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 82
  • Barcode : 9786257672238
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Öncesinden Abbasilere Kadar Emevi Haşimi İlişkileri
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 442
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr