indirim

%30

İslam Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat

50,00 35,00

İlgili ayetlerde bildirildiğine göre yüce allah, mekkelilerden başlayarak muhatap kitlenin “akletmeleri”, yani söylenenleri iyice kavrayıp düşünmeleri, bu sayede dikkatli ve sorumlu bir hayat yaşamaları, haksızlıktan sakınmaları, kur’an’ı peygamber’e bir yabancının öğrettiği şeklindeki iddiaların yersizliğini anlamaları gibi amaçlarla aziz kitabını arapçanın hicaz-kureyş lehçesiyle indirmiştir. Şu halde günümüzde örneklerini bol miktarda gördüğümüz keyfi yorumları önlemek veya bu tür yorumların yanlışlığını ortaya koymak suretiyle toplumu kur’an ve islam hakkında doğru bilgilendirmek için eserin muhtevası büyük önem taşımaktadır.
Arap dili ve edebiyatının ülkemizdeki üç yetkin akademisyeni, bu eserde arap dili ve edebiyatını kur’an’ın daha iyi ve doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına imkan verecek boyutlarıyla incelemeye çalışmışlardır. Yazarların geniş birikimlerinin ve titiz çalışmalarının mahsulü olan bu eserin, inanç ve amel dünyamızın rehberi, kültür ve medeniyetimizin kurucu kaynağı olan “arapça kur’an”ın doğru anlaşılması ve yorumlanması çabalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2019-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 180
  • Barcode : 9786059437325
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İslam Öncesi Araplarda Dil ve Edebiyat
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 336
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr