indirim

%35

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim

30,00 19,50

Günümüzde özellikle pozitivizm ve bilimcilik anlayışlarının etkinleşmesi, ilerleyen teknolojinin çevreyi ciddi biçimde tahrip etmesi, genetik mühendislik, klonlama ve hayatın tıbben sona erdirilmesi (ötenazi) gibi konuların gündeme gelmesiyle din-bilim ikilemi değişik boyutlar kazanmış, en azından kapsamı çok genişlemiştir. Dolayısıyla bu kitap hacminin sınırlılığı bakımından bu konulara dolaylı yönden yaklaşarak İslâm bilim geleneğinin mahiyetini ortaya koymakla yetinmiştir. Konunun aydınlatılmasının diğer sorunların kavranmasına ve çözülmesine zemin hazırlayacağı düşüncesinden hareketle eser, bilim, bilim geleneği ve din kavramlarını açıklamaya, İslâm bilim geleneğinin temel özelliklerinin ve tarihî seyrinin yanı sıra nasıl canlandırılabileceğini de araştırmaya çalışmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2020-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 358
  • Barcode : 9789753899192
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 205
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr