indirim

%66

15,00 5,00

Ekonomik, siyasal, sanayi ve toplumsal değişmeler kelamî-fıkhî alandaki dinî anlayışların ve uygulamaların değişmesine yol açabilmektedir. Özellikle boşama, cebir hakkı, çok evlilik gibi konularda Müslüman ülkelerde uygulama alanında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır ve bu konular suistimallere yol açabilmektedir. Bazı bilginlere göre İslâmî kurallar, çağın gerekleriyle daimi surette bir uyum içerisinde olabilecek bir yapıya ve esnekliğe sahiptir.
İslâm dünyasıyla ilgili araştırmalarıyla tanınan Jean-Paul Charney, bu alanda toplum bilimsel yöntemi uygulayan batılı yazarların başında gelmektedir. Charney, batıda yapılan İslâm araştırmalarına etkisi bakımından önemli bir konuma da sahiptir.
Bu eser, hem etnografik ve tarihsel yaklaşımın yerine toplum bilimsel ve bütüncül yaklaşımları uygulaması hem de doğu bilimciliğin dil bilimsel yaklaşımı yöntemi yerine İslâm toplumlarının ekonomik ve toplumsal şartlarını araştırma eğilimi göstermesi yönünden dikkat çekicidir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 1997-01
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 165
  • Barcode : 9789753892476
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam Kültürü ve Toplumsal Ekonomik Değişim
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 162
Dimension 125.00 x 185.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr