indirim

%35

İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale

42,00 27,30

İslâm, insanların hayatını bütün yönleriyle kuşatır. Bu özelliği ile sadece toplumsal hayatı değil ekonomik ve finansal hayatı da tanzim eder. İslâm fıkhının dinamik ve çağa ayak uydurabilen esnek yapısı, değişime açık ve sürekli güncellenen ekonomik ve finansal hareketler ve gelişmeler ile ilgili olarak hüküm verme yetisine sahiptir. İslâm’ın zamandan ve mekândan bağımsız olan hükümleri İslâm iktisadı için de geçerlidir. İslâm iktisadı, tarihte olduğu gibi günümüzde de teknolojik gelişmeler ile şekillenen ekonomik ve finansal işlemler için öneriler sunmakta ve modeller ortaya koymaktadır. Elinizdeki bu kitapta, para kavramı tarihteki örnek yaklaşımlar, günümüzdeki mevcut uygulamalar ve gelecekteki potansiyel teknolojiler ışığında etraflıca ele alınmaktadır. Kitap, İslâm iktisadında paraya olan yaklaşımı felsefi, teorik ve fıkhi açıdan değerlendirdiği gibi güncel uygulamaları da incelenmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2021-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 277
  • Barcode : 9786257069403
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İslam İktisadında Para Bakırdan Dijitale
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 331
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr