indirim

%30

İsam Tahkikli Neşir Kılavuzu

40,00 28,00

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm medeniyet birikimini ilmî ve fikrî boyutlarıyla ortaya çıkarma amacıyla müteahhirîn dönemine (7-13./13-19. asırlar arası) yönelik olarak 2012 yılında “İkinci Klasik Dönem Projesi”ni, mütekaddimîn dönemine (2-6./8-12. asırlar arası) yönelik olarak da 2016 yılında “Erken Klasik Dönem Projesi”ni başlatmıştır. Her iki projenin temel uğraş alanlarından biri, söz konusu dönemlerde ortaya konmuş olup önemli bir kısmı hâlâ gün ışığına çıkmayı bekleyen yazma eserlerin ilmî esaslara uygun tahkikli (tenkitli) neşrini gerçekleştirmektir.

Temelde, her iki proje kapsamında yayımlanacak olan tahkikli neşirlerde
muhakkiklerin takip etmesi gereken kuralları düzenleyen İSAM Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) üzerine bina edilen ve diğer kaynaklarla zenginleştirilen bu çalışma, alanın teorisinden ziyade uygulamasını dikkate almış ve tahkikli neşir çalışması yapacaklar için temel konu ve esasları ihtiva eden bir el kitabı olarak tasarlanmıştır.

Read more ➜


Tag:
Book Name İsam Tahkikli Neşir Kılavuzu
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 190
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr