indirim

%35

İmamül Haremeyn Cüveyni

30,00 19,50

Eş‘Arîlik İle Şâfiîlik Sınırlarını Aşan Özgün Kişiliği Ve İleri Düzeydeki Akılcılığı Sebebiyle Eleştiri Oklarının Hedefi Hâline Gelen Cüveynî, “Kündürî Fitnesi-Eş‘Arî Mihnesi”Nin Akabinde Sürgün Kervanına Katıldı, Bağdat’ın Kozmopolit Yapısından Engin Bir Tecrübeyle Ayrıldı Ve Mekke’de Uzun Süre Dinî Vazifeler İcra Etti. Hayatı, İlmî Kişiliği, Görüş Değiştirdiği Konular Ve Kendisine Yöneltilen Eleştirilerle Türkçede İlk Kez Cüveynî’yi Tüm Yönleriyle Müstakil Ve Kapsamlı Bir Şekilde Ele Alan Bu Eser Okurunun Dikkatine Sunulmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 46
  • Barcode : 9786258023190
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İmamül Haremeyn Cüveyni
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 250
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr