indirim

%35

İmamiyye Şiasının Oluşumu Masum Oniki İmam İnancının Ortaya Çıkışı

75,00 48,75

İslâm âleminde önemli bir konumda bulunan mâsum on iki imam inancına sahip İmâmiyye Şîası’nın inanç yapısını ve geçirdiği evreleri anlamak, sadece bir mezhebin teşekkül ve kurumsallaşma sürecinin ortaya konulabilmesi açısından değil, aynı zamanda İslâm düşünce tarihinin anlaşılabilmesi açısından da önemlidir. Bu sürecin tespiti ise önemli ölçüde mezhebin imâmet nazariyesinin ortaya konulmasına bağlıdır. Zira günümüz Şiîliğinin büyük çoğunluğunu oluşturan söz konusu mezhep mensuplarının kendi inanç esaslarını ve hatta diğer dinî konuları ele alış biçiminde imâmet merkezli bir söylem hâkimdir. İşte bu sebeple elinizdeki çalışma İmâmiyye’nin zihniyetini şekillendiren imâmet nazariyesinin, ilk farklılaşmalardan ana unsurlarının tamamlanmasına kadar geçen teşekkül sürecini irdelemektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2018-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 262
  • Barcode : 9789753898751
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İmamiyye Şiasının Oluşumu Masum Oniki İmam İnancının Ortaya Çıkışı
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 350
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr