indirim

%35

İmam Buhari

30,00 19,50

Günümüze dek etki ve katkısını kesintisiz koruma meziyetine sahip mümtaz şahsiyetlerden biri de biyografisini konu edindiğimiz İmam Buhari’dir. Ömrünü Hz Peygamber’in (s.a.s.) sahih hadislerini derlemeye vakfeden ve bunları sıhhat bakımından tenkid süzgecinden geçirip belli bir metod dâhilinde eserlerine aktaran İmam Buhari, yaptığı bu nebevi hizmet ile ümmetin efradı tarafından daima hayır ve rahmet ile yâd edilmeyi hak etmektedir. İlk dönemden itibaren ümmetin ilim adamları üzerine farz hükmünde olan dini mübini İslam'ın ikinci temel kaynağını oluşturan Hz Peygamber’in (s.a.s.) sünnetini sağlıklı bir şekilde tespit edip eserleriyle sonraki nesillere aktarmayı başaran İmam Buhari, bu hizmeti ile ümmetin kalbinde hep kabul görmüş ve hayranlık uyandırmıştır.
Yaptığımız bu çalışma ümmetin değerlerinden olan İmam Buhari'nin okuyucular tarafından daha iyi tanınmasını sağlamayı ve İmam Buhari'nin şahsında muhaddislerin büyük bir fedakârlıkla İslam dinine yaptıkları hizmeti tanıtmayı hedeflemektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2022-06
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 237
  • Barcode : 9789753899284
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İmam Buhari
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 132
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr