295,00 191,75

İhyâ, Gazzâli’nin ahlak, tasavvuf, fıkıh, kelam, felsefe,mantık gibi İslami ilimlere dair fikir ve analizlerini içeren, bunun yanı sıra psikoloji, sosyoloji, iktisat, siyaset, hukuk felsefesi gibi alanlara dair yetkinliğini gösteren ve İslam dünyası tarafından en çok okunan eserlerinden biridir. Gazzâli’nin eserinde ahlaka dair ortaya koyduğu çağları aşan ufuk verici perspektif hem onu hem de İhyâ’yı İslam âleminde olduğu kadar Batı ilim ve düşünce dünyasında da zirveye taşımıştır.

Modern yaşam biçimlerinin hayatımızı yönlendirmeye başladığı, inanç ve ahlak dünyamızın hızla zedelendiği çağımızda, ahlaki değerlerin ortak bir davranış bilincine dönüştürülmesi ve yaşayan değerler olarak bir hayat tarzı hâline gelmesi noktasında bize katkı sağlayacak önemli bir kaynak eser olan İhyâ, okuyucusuyla buluşuyor

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2020-10
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 479
  • Barcode : 9786257137263
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İhyaü Ulümid Din 4 Cilt
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 2579
Dimension 175.00 x 240.00
Paper Type Enzo