indirim

%35

30,00 19,50


Felsefe ve bilim tarihinde eşine az rastlanır bir şahsiyet olan İbn Sînâ, fikirleriyle İslâm dünyasında ve Batı’da yüzyıllar boyunca derin etkiler yaratmıştır. İslâm felsefesinin “altın çağ”ını temsil eden büyük filozof, tarihsel süreç içerisinde sadece felsefeye değil kelâm ve tasavvuf düşüncesine de yön vermiştir. Kuşkusuz İslâm entelektüel geleneklerinin gereği gibi anlaşılması, onun bu geleneklere nüfuz eden son derece ayrıntılı ve mükemmel felsefî sisteminin kavranmasından geçmektedir. İşte İbn Sînâ’nın hayatı, eserleri ve felsefesi ile İslâm dünyasında ve Batı’daki etkilerinin ele alındığı bu çalışmada onun düşünce sistemi özlü, bütüncül ve anlaşılır olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 7
  • Date Publication : 2020-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 616
  • Barcode : 9789753899895
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İbn Sina
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 202
Dimension 120.00 x 190.00
Paper Type Ivory 70 Gr