indirim

%35

24,00 15,60

Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti dönemi İslâm tarihinde önemli bir yer tuttuğu gibi, onun hayatı ve şahsiyeti de Müslümanlar için önem arz eder. O, Resûlullah’ın en yakın arkadaşı, Resûlullah’tan sonra ilk devlet başkanı ve Müslümanların ilk halifesidir. Resûlullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ihtilâfların halledilmesinde önemli rol oynamış, irtidad hareketlerini bastırmakla Müslümanların birliğini güçlendirmiş, fetih hareketleriyle İslâm’ın yayılmasını sağlamıştır. Kur ʾân-ı Kerîm’i bir Mushaf hâlinde toplamakla ona en büyük hizmeti gerçekleştirmiştir. Sadakati, ahlâkı, bilgisi ve devlet adamlığı ile Müslümanlar için güzel bir örnek olmuştur. Kişisel işlerinde hoşgörülü, din ve devlet işlerinde haksızlığa göz yummayan karakteri ile on dört asırdır Müslümanlar nazarında mükemmel bir ahlâk, kâmil bir insan ve büyük bir devlet adamı numunesidir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 15
  • Date Publication : 2021-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 116
  • Barcode : 9786258023305
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Hz Ebu Bekir
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 160
Dimension 125.00 x 190.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr