Hokka 20 cc

10,00

Cam Hokka 20 cc

Mürekkep, lika adını verdiğimiz ham ipeğe emdirilmiş şekilde Hokka içersinde muhafaza edilir. Hokkalar genellikle madenî, bazen de cam veya sırlı topraktan mamul olup genişliği derinliğinden büyük olur.

Read more ➜


Tag:

There is no additional information about this product.