indirim

%30

Hoca Ahmed Yesevi Divanı Hikmet

100,00 70,00

İlk defa 1993 yılında 144 hikmet içeren bir baskı ile okura ulaşan eser, son baskısı ile 256 hikmetlik bir Yesevî külliyatı halini almıştır. Hikmetlerin sayısındaki artış, ilk baskıdan bugüne kadar geçen sürede yeni elyazmalarının bulunması ve öncekilerden farklı yeni hikmetlerin yayınlanması ile ortaya çıkmıştır. Dr. Hayati Bice’nin Özbekistan’dan Türkmenistan’a, Rusya’dan Fransa’ya dünyanın değişik ülkelerindeki yazmaları inceleyerek oluşturduğu metin, bugüne kadar yayınlanmış en kapsamlı Divân-ı Hikmet yayınıdır.
Dünyanın Türkçe konuşan insanlarının ortak manevî atası Ahmed Yesevî, bu eserdeki hikmetleri ile dünya Türklüğünün manevî yol göstericisi olmaya devam etmektedir. Hikmetleri anlamak, Türklerin, Ahmed Yesevî’nin görkemli dergâhının kubbesi altında kucaklaşmalarını sağlayacaktır. O kubbe, Orhun’dan Tuna'ya kadar uzanan bütün Türk yurtlarını içine alacak büyüklüktedir.
Yayına Hazırlayan: Dr. Hayati Bice

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 10
  • Date Publication : 2021-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 1087
  • Barcode : 9786056866913
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Hoca Ahmed Yesevi Divanı Hikmet
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 608
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr