indirim

%35

30,00 19,50

Çağdaşları arasında antik dünyanın felsefî mirasını İslâm kültür ortamına taşımış bir düşünür olarak öne çıkan Fârâbî, Yeni Eflâtuncu felsefe geleneğinin Aristocu tarafı ağır basan önemli bir temsilcisidir. Fârâbî’nin Doğu’da ve Batı’da Aristo’dan sonra “ikinci muallim” (magister secundus) olarak tanınması onun felsefe tarihindeki yerini göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışma Fârâbî’nin hayatı, eserleri ve felsefî sisteminin temel kavramlarını açık ve anlaşılır bir dille okuyucuya sunmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2019-07
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 570
  • Barcode : 9789753899581
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Farabi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 199
Dimension 120.00 x 200.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr