indirim

%30

Din Dili

40,00 28,00

İlk nazil olduğu günden itibaren Kur’ân-ı Kerîm, İslam medeniyetinin kurucu unsuru ve Müslümanların din ve dünya tasavvurunun ana kaynağı olmuş, bütün dinî ilimler Kur’ân-ı Kerîm etrafında ve onun rehberliğinde oluşmuştur. Bugüne kadar Müslümanlar hangi ekol ve anlayışa sahip olursa olsun Kur’ân-ı Kerîm’in manası, kırâatı, yazım tarihi ve imlâsı, tefsiri, üslubu, mesajı üzerinde yoğun biçimde durmuş, geride kütüphaneler dolusu eser bırakmıştır.
Üniversiteler bilgiyi özgürce ele alan, konuşan, tartışan kurumlardır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bün-yesinde kurulmuş olan Kur’an Araştırmaları Merkezi’nin de (KURAMER) amacı Kur’ân-ı Kerîm eksenli ilmî çalışmaları yürütmek ve desteklemektir. Bireylerin veya kurumların yapabileceği hayırlı işlerin ba-şında, her halde, insanımızın kutsalla bağını sağlıklı bir zeminde canlı tutacak, buna fikrî düzeyde katkı sağlayacak projeler üretmek gelir. KURAMER’in düzenlediği “Din Dili” konulu çalıştayın ilmî ürünü olan bu eserin de kuşkusuz böyle bir amaca hizmet edeceğine inanıyoruz.
Kitapta,
Din Dilinin Ontolojik-Tarihsel Karakteri Üzerine Notlar
Din Dili Bağlamında Muteşābihāt Kavramı
Küreselleşen Dünyada Din Dilinin Yeri ve Dinî Metinleri Anlama Sorunu
Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur’an Özelinde Vahiy-Dil Antinomisi Sorunsalı
ilim ve fikir insanlarımızın Din dili konusuna dair farklı bilgi birikimlerini düşünce ve analizlerini bulacaksınız.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015
  • Stock Status : No Stock
  • Number Product Sold : 0
  • Barcode : 9786056527715
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Din Dili
Publisher Kuramer Yayınları
Number Pages 310
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr