indirim

%35

52,00 33,80

Allah’ın insanlık tarihiyle başlayan evrensel mesajının tezahürü olan İslâm, geldiği günden bugüne kadar çeşitli dönem ve coğrafyalarda ulaştığı fert ve toplumların zihin ve gönül dünyasını aydınlatmış, huzur, barış ve esenliğe kaynaklık etmiştir.

9 ve 10. yüzyıllarda bu ilâhî mesajla yakından temasa geçip İslâm’ı kabul eden Türkler, diğer topluluklar gibi İslâm’ı kendi sosyal gerçekleriyle ilişkili biçimde idrak edip hayatlarına taşımışladır. Bu süreçte İslâm’ın ilmî, ahlâkî ve tasavvufî birikimiyle Türklerin dinî hayatına rehberlik etmiş öncü şahsiyetler ortaya çıkmış ve çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

Alevî-Bektaşî klasiklerinden olan ve “gönül anahtarı” anlamına Dil-güşâ, tarihî, dinî, edebî ve folklorik bir öneme sahiptir. Eser, Kaygusuz Abdal’ın hayatı, eserleri, Dil-güşâ’nın nüshaları ve orijinal ve transkripsiyonlu metinden teşekkül etmektedir. Esere okuyucuya yardımcı olması için sözlük de eklenmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe , Arapça
  • Number Print : 2"
  • Date Publication : 2017-09
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 239
  • Barcode : 9789753895132
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Dil Güşa
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 294
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Kuşe