indirim

%35

Camiul Usül Fi Beyanil Kavaidil Hanefiyye Veş Şafiiyye Fi Usülil Fıkh 1 2 Takım Prestij

500,00 325,00

VII. (XIII.) yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden Rükneddin es-Semerkandî’ye (ö. 701/1301) ait Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh isimli eser İsmet Garibullah Şimşek’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında yayımlandı.Semerkandî’nin bu eseri, Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin usulünü karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen fıkıh usulü alanına ait bir çalışmadır. Fıkıh usulüne ait konuların tamamına yakın kısmına yer veren bu eserde yazar, konuların tertibinde Fahreddin er-Râzî’nin el-Mahsûl ve el-Meâlim eserlerindeki tertibini takip etmiş, usulî tercihlerinde ise genelde Semerkant ulemasının, özellikle de Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin görüşlerini dikkate almıştır. Ele aldığı konuların tamamına yakınında Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşlerine mukayeseli bir şekilde yer verilen eserde, zaman zaman diğer mezheplerin ve müçtehit âlimlerin görüşlerine de değinilmektedir.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 171
  • Barcode : 9786257069007
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Camiul Usül Fi Beyanil Kavaidil Hanefiyye Veş Şafiiyye Fi Usülil Fıkh 1 2 Takım Prestij
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 908
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr