indirim

%35

Bir Müftünün Kaleminden Fetvalar

50,00 32,50

“Fetva” en kısa ifadeyle, dinî konuda görüş belirtmek olarak tanımlanabilir. İslâm’ın ilk asırlarından beri fetvaya ihtiyaç duyulmuştur. Müctehid ulemâ Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça ifade edilmemiş meselelerle karşılaştıklarında tüm gayretlerini sarf ederek ictihadda bulunmuş ve meseleleri bir sonuca bağlamışlardır. Böylesine bir gayretin sonucu olan fetvalar, Kur’an ve Sünnet’e uygun olmak ve ümmetin icmasına da muhalif olmamak kaydıyla geçerlilik kazanmışlardır. Muhtelif mecralardan gelen sorulara verdiğimiz cevapları bir araya getirdiği - miz bu eserde yer alan fetvalar, Hanefî mezhebinin görüşleri dikkate alınarak, ayrıntıya girmeden, insanların günlük hayatta karşılaştığı problemlere pratik çözümler sunmak gayesiyle hazırlandı.


Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-04
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 202
  • Barcode : 9786258122039
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Bir Müftünün Kaleminden Fetvalar
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 246
Dimension 135.00 x 210.00