indirim

%30

Azerbaycanda Din Sovyetlerden Bağımsızlığa Hafıza Dönüşümleri

42,00 29,40

Her hangi bir toplumun dinî kimliği, kültür ve tarihten uluslararası (veya devletlerarası) ilişkilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çeşitli faktörlerin etkisini barındıran çok karmaşık bir süreçte şekillenir. Bu araştırmanın amacı, sosyoloji biliminin imkânlarını kullanarak Azerbaycan'daki Müslüman kimliğini anlamak ve anlamlandırmaktır. Bu amaçla kitapta Azerbaycan'da Müslüman kimliğinin tarihî kökenleri, özellikle de XIX. yüzyılın başından Sovyet işgaline kadar olan dönemde bölgedeki etnik ilişkilerin, ekonomik gelişmelerin, modernleşme ve milletleşme sürecinin dinî kimlik üzerindeki etkileri, Sovyet rejiminin şartları altında gelişen milletleşme süreci ve bu süreçle birlikte biçimlenen kimlikte dinin yerinin ne ölçüde ve nasıl muhafaza edilebildiği ve bağımsızlık döneminde din alanında ortaya çıkan değişimler ve bu değişimlerin toplumsal yansımaları incelenmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2011
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 72
  • Barcode : 9786055586416
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Azerbaycanda Din Sovyetlerden Bağımsızlığa Hafıza Dönüşümleri
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 283
Dimension 135.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr