Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > İSAM Yayınları
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Yahudilik (Yeni)
Salime Leyla Gürkan


22,75 TL (KDV dahil)
32.5
  adet 


İSAM
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

TARİH BOYUNCA HİÇBİR DİN YAHUDİLİK VE HİÇBİR TOPLULUK YAHUDİLER KADAR URAŞILMNAFTZR-BUNUN EN ÖNEMH SEBEPLERİNDEN BİN YAHUDİLİKTE DİN İLE ETNİSHENİN İÇ İÇE GEÇMİŞ OLMASIDIR. DOLAYISIYLA. "YAHUDİLİK* ÜZERİNE KONUŞMAK ASLINDA BİR DİN ÖNERİNE OLDAFN KADAR BİR MİLLET VE O MİLLETİN TARİHİ ÜZERİNE KANAŞAUKK DEMEKTİR. BAŞLANGIÇTA "TEK TANRILI DIN'IN YEGÂNE TEMSİLCİLERİ OLARAK PAGAN TOPLUMLARA KARŞI MÜCADELE VEREN YAHUDİLER, DAHA SONRA IHRAHİNN GELENEĞİ VE "SAHİH DİN"İ TEMSİL ETME İIBLİ—JLA HIRİSTİYANLIK VE İSLÂM İLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİR. ORTAÇAĞ BOYUNCA ŞEHİR MERKEZLERİNDE TEMERKÜZ EDEN "AZIN.:--:-. - • YAHUDİLER, TİCARET, KÜLTÜR, BİLİM VE SİYASET ALANLARINDAKİ ETKİNLİKLERİNE RAĞMEN VE AYNI ZAMANDA BUNA BAĞLI OLARAK, BİLHASSA AVRUPA'DA, SIKLIKLA KAPALI CEMAATLERLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ VE TEHDİT OLARAK ALGILANM:-ÇAĞIMIZDA İSE YAHUDİLER, ÖZELLİKLE SİYONİST DÜŞÜNCEYLE BAĞLANTILI OLARAK DÜNYA SİYASETİNİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİ OLARAK G;RULR:.RK:; -TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI YAHUDİLİĞİ ANLAMAK, İNSANLIK TARİHİNİN ANLAŞILMASI BAKIMINDAN DA ÖNEMLİDİR. ELİNİZDEKİ KİTAP, YAHUDİLİĞİN OLUŞUMUNU, TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNİ, DİNÎ KAVRAM VE UYGULAMALARINI, DİĞER DİNLERLE İLİŞKİLERİNİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMUNU ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAMAKTADIR.
ISBN / ISSN : 978-975-389-944-4
Barkod No : 9789753899444
Sayfa Sayısı : 470
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2018
Ebat : 16x24x1,5 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 25.02.2010|17:04:36 Görüş : Çok İyi
  Kitap, şimdiye kadar Yahudilik hakkında bildiğimiz bazı bilgilerin doğrulaması/sağlaması ile yanlış ve eksik olan yönlerin tamamlanması konusunda faydalı olacağı kanaatindeyim. Kitabı yeni bir takım bize yabancı olan terimlerin anlamaya yardımcı olması açısından sonuna sözlük olarak eklenmesi faydalı olmuştur. Ayrıca Yahudilerin dünya tarihi üzerindeki seyri, kitap sonunda kronoloji olarak, haritalarla okuyucuya sunulması anlamaya yardımcı olan ek sunumlar olarak değerlendirilebilir. Birinci bölümde Yahudiliğin tarihi seyri işlendikten sonra ikinci bölümde Yahudiliğin inanç esasları, Tevrat, Tanrı İsrail, Peygamberlik Ahiret inancı, Mesihçilik ve kabala başlıkları ile işlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise Yahudiliğin pratik/yaşamsal yönü doğum-ergenlik-evlilik-ölüm, yeme-içme-temizlik, günah-kefaret-etik, ibadet ve bayramlar, kadının konumu, yabancıların dine kabulü ve Yahudi olmayanlarla münasebet başlıkları ile işleniyor. Kitabı okuyunca dikkatimi çeken noktalar şunlar: 1.Hiçbir din, ihtilaftan, ayrılıktan, mezhepleşmeden uzak kalamamıştır. 2.Günümüzden geriye gittikçe dinlerde de zamanla doğru orantılı olarak anlama ve anlatmanın zorluğu ile farklılık ve ihtilaflar daha çoğalması. 3.Yahudilikteki erginlik merasimi yani erginlik çağına ulaşan erkek çocuğun ibadete katılımı ve dini yükümlülüklerin muhatabı olmasını sağlayan geçiş töreni 4. Yahudilerin tanrılarını başkaları ile paylaşamayıp adeta “Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir."(Nisa, 4/37) ayetini çağrıştıran bir Milli Tanrı anlayışı sahip olmaları. 5.Yahudilikte kadınlar adına süregelen mağduriyet konularının başında 10.000’i bulan agunalar (kocası kaybolduğu veya kendisine boşama belgesi vermeyi reddettiği için boşanma ve yeniden evlenme hakkına sahip olmayan kadınlar) gelmektedir. (s.183) 6.Kadının konumunu işleyen kişilerin İslam ile mukayese edebilmek için öncelikle Yahudilikteki durumunu okumalarında fayda olacağı kanaatindeyim. Kitapta not olarak aldığım cümlelerden bazılarını ifade ederek son vermek istiyorum: Tarih boyunca hiçbir din Yahudilik ve hiçbir topluluk Yahudiler kadar tartışılmamıştır. Yahudiliği anlamak, insanlık tarihinin anlaşılmasında önemli bir konuma sahip olmaktadır.(s.9) Yahudiliği faklı kılan bir diğer özellik, onun Tanrı-İsrail ilişkisi üzerine yaptığı özel vurgudur. Tanrı’nın İsrail’i kendi has kavmi olarak seçmesi şeklinde ortaya konan ve beraberinde Yahudi-Yahudi olmayan ayrımını getiren seçilmişlik doktrini ile buna bağlı olan ahit, kutsal toprak ve kuruluş kavramları Yahudiliğin merkezinde yer alan unsurlardır.(s.13) İbrani, İsrail ve Yahudi nitelendirmelerinin hepsi, dini motifi de barındırmakla birlikte esasen belli bir soya bağlı topuluğu ifade etmektedir. İbranî kelimesi Tevrat’ta ilk olarak Yahudilerin atası kabul edilen İbrahim’i nitelemek için kullanılmıştır. İsrail kelimesi, aslen Tanrı tarafından İbrahim’in torunu Yakub’a verilen isimdir. Kelimenin manası açık olmamakla birlikte, ilgili Tekvin pasajında bu isimle bağlantılı olarak ‘Tanrı’yla ve insanlarla mücadele eden ve galip gelen’ şeklinde bir açıklama yer almaktadır. Yahudi kelimesi ise kökewn olarak Yakub’un dördüncü oğlunun adı olan Yehuda’ya dayanmaktadır.(s.15-16) Yahudi dini hukukuna göre ‘Yahudi’ isimlendirmesi, Yahudi anneden doğan veya usulüne uygun olarak Yahudiliğe kabul edilen kişiyi ifade etmektedir. Yahudilik’te dini kimlik etnik kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır.(s.17) Bir bütün olarak Yahudilik aynı anda bir dini, kültürü ve topluluğu temsil etmektedir.(s.19) “Yahudiler kimliklerini antisemitizme(Yahudi düşmanlığı) borçludurlar.” J.P. Santre.(s.18) Yahudiler, sıklıkla kısıtlama ve baskılara maruz bırakılmış, yaşadıkları ülkelerden kovulmuş ve toplu katliamlara uğramışlardır. Nitekim orta çağ boyunca Yahudilerin sıkça ülke değiştirmelerinin arkasındaki en önemli sebeplerin başında ‘kovulma fermanları’ gelmektedir.(s.34) Müslüman yönetimlerle Hıristiyan yönetimler arasındaki en önemli fark, ilkinde Yahudiler -ikinci sınıf da olsa- zimmî statüsünde bir nevi vatandaşlık hakkına sahip olurken, ikincisinde özellikle prenslerin mülkiyeti altındaki serfler(köylüler) olarak değerlendirilmiş olmalarıdır.(s.35) Özellikle 13.yy’dan itibaren Müslüman hakimiyetindeki bölgelerin Hıristiyan yönetimine geçmesiyle birlikte, Yahudilerin çoğunluğu Avrupa’da ve Hıristiyan ülkelerde yaşamaya başlamışlardır. Bunun en önemli istisnası ise, büyük Yahudi nüfusa sahip olan Osmanlı Devleti’dir.(s.36) Modern Yahudi oluşumları Reformist, Muhafazakar ve Ortodoks Yahudilik ile birlikte en fazla taraftar toplayan bir diğer hareket ise Siyonizm’dir. Üç büyük modern Yahudi oluşumu, esasen Yahudileri bir dinî ya da dini-etnik topluluğun fertleri olarak içinde yaşadıkları toplumlara entegre etme girişimleri olarak ortaya çıkmıştır. Siyonizm ise başlangıç itibariyle dağınık vaziyetteki Yahudi toplumunu tarihî vatanları olan Filistin’de tekrar millet olarak bir araya getirme ve burada bağımsız bir Yahudi devleti kurma gayesi etrafında şekillenmiştir. Siyonizm fikri, ilk olarak Herzl tarafından seslendirilmemekle birlikte, bu düşüncenin örgütlü bir hareket biçimine dönüşmesini ve dünya kamuoyunda duyulmasını sağlayan kişi odur. Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulabilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği içine giren ve bilhassa dönemin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid ile görüşmelerde bulunan; fakat bir netice alamayan Herzl, hareketin başarıya ulaştığını göremeden ölmüştür.(s.48-50) Herzl’in Dünya Siyonist Teşkilatı’ın 1897’de kurmasının ve Basel’de ilk toplantılarının ardından hatıralarında bu kongreyle ilgili söyledikleri önemlidir: “Ben Basel’de Yahudi devletini tesis ettim. Bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün dünyada bir kahkaha tufanı kopar. Fakat bundan beş sene, belki elli sene sonra muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacaktır.” (İA, 37/329) 1948: İsrail Devleti’nin kuruluşu.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Serhat Mh. 1256. Sok. No:11 Ostim Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.386 03 28 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886