Dizin
Kur'an-ı Kerim
İslam Ansiklopedisi
Anadolu Halk Klasikleri
İSAM Yayınları
Oku Düşün
Kaynak Eserler
Fikir Eserleri
İlmi Eserler
Tarih Kültür
Çocuk Yayınları
Cep Kitapları
Dini Edebiyat
Sanat Edebiyat
Sempozyum ve Paneller
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Yabancı Dil Eserleri
Din Büyükleri
Halk Kitapları
Roman
Ahlak Klasikleri
Eğitim - Öğretim
Kuramer Yayınları
İstanbul Kadı Sicilleri
  Aranan Kelimeler
 
Dizin > Dini Edebiyat
Büyük resmi görmek için tıklayınız...
Nasreddin Hoca
Osman ÇELİK


12,18 TL (KDV dahil)
17.4
  adet 


Türkiye Diyanet Vakfı
  • Detaylı Bilgi

  • Yorumlar

  • Ek Resimler

ISBN / ISSN : 975-389-330-2
Barkod No : 9789753893304
Sayfa Sayısı : 412
Dil : Türkçe
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, 2007
Ebat : 12,5x18,5x2 cm
Ürün Hakkındaki Yorumlar :
Gönderen : İHSAN ÖZ Gönderme Tarihi : 27.01.2011|17:07:33 Görüş : Çok İyi
  Kitap, Hoca’nın fıkralarını değil, hayat hikayesinden oluşmaktadır. Edebiyatımızın; ilim, sanat vb. alanlarda üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla sade bir dille yazılan inceleme yazılarından olan biyografi (hayat hikâyesi) türünden bir eser kabul edebiliriz. Ayrıca ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen bir biyografik roman denilebilir. Kitabı okurken; kendinizi Moğol saldırıları, taht mücadelesi arasında kalan birisi gibi hissediyorsunuz. Eserde adeta tarihle iç içe bir hayat hikayesi sunulmuş. Nasreddin Hoca, camide imam, kürsüde vaiz, medresede önceleri öğrenci sonra müderris, evde bir eş ve aile babası, sorunları çözen bir elçi, yol gösteren bir rehber, zalim yönetici ile uğraşan bir mücadele adamı, toplum içinde ve pazarda adeta içimizden biri olarak işlenmiştir. Hoca, bu hayat mücadelesinde sadece güldüren bir mizah ustası değil, güldürürken düşündüren, güldürerek insanları monoton bir hayattan neşeli bir hayata çeken, dünyanın bitmek bilmeyen dert ve kasavetleri içindeki insanları espri ile biraz olsun güldürerek dünyanın geçiciliğini, asıl ve gerçek olanın öbür dünya olduğunu, ancak öbür dünyanın da burada kazanıldığını anlatan bir mürşid/uyarıcı olduğunu görmekteyiz. Kitapta zaman zaman Hoca’nın fıkralarına da yeri geldikçe ve uygun düştükçe yer verilmiştir ki bunların sayısı 15- 20’yi geçmez. Sıkça tekrar edilen fıkrası Hoca ile özdeşleşen eşeğe ters bitme fıkrasıdır. Yine kitabın okuyucuya kazandırdığı bilgilerden birisi de asırdaş olan Mevlana ile iki defa görüşmesidir. Lise vedengi okul öğrencileri ile 'hoca' olan kişilerin okuması gerekli olan bu eseri bize suna Osman Çelik Bey'e teşekkür ediyor, hayırlı hizmetleri diliyorum. Kitaptan alıntılar şöyle: -Hoca! Cenaze tabutu omuzdayken, herkes sağ tarafa koşar. Nedense sol tarafa itibar olunmaz. Sence, hangi tarafta bulunmak makbuldür? Nasreddin, şöyle karşılık verdi: -Tabutun içinde olma da, neresinde bulunursan bulun. Hepsi Allah indinde makbuldür. (s.196) Halka nasihat edenler, korkunun kaynağı olmamalıydı. İnsanlara, hayatı sevdirmeleri gerekirdi. (s.218) ‘Evliliğin asıl gerçeği nedir?’ Nasreddin, günlük hayatı yakından izleyen ve değerlendiren biriydi. -‘evliliğin gerçeği şu: Gündüzleri çifte hırlama, geceleri çifte horlama! (s.263) Bir bahar günü, piknik yapmak için göl kenarına gitmişlerdi. Yiyip içip eğlenirlerken adamın biri suya düştü. Adam yüzme bilmediği için ‘imdat!’ diyerek bağırmaya başladı. Herkes göl kenarına koştu. -‘Ver elini ver elini!’ dediler. Fakat, göldeki adam elini uzatmıyordu. Derken, Nasreddin yetişti. -‘Al şu elimi!’ der demez, kazazede Hoca’nın eline yapıştı. Böylece boğulmaktan kurtuldu. Toplanan kalabalık şaşırmıştı. -Hocam anlamadık gitti; biz adama ‘ver elini’ dedik dinlemedi. Sen ‘al elimi’ deyince, kabul etti. Nasreddin, gülümseyerek karşılık verdi. -Siz suya düşen adamın ne cimri olduğunu bilmezsiniz. O sadece alır, vermez. Onun için ‘al elimi’ deyince dediğimiz yaptı. Keramet işte burada! (s.351) -Hoca! İnsanlar; doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar. Bu ne zamana kadar devam edecek? Nasreddin, başını kaldırmadan karşılık verdi: -‘Cennet ile cehennem doluncaya kadar! (s.353) Papazlar, -Hoca! Merakımızı bağışlayınız. Hz. Muhammed’in, yedi kat göklere çıktığını söylediniz. Bunu nasıl ve hangi araçla yaptı? Nasreddin, gülümseyerek karşılık verdi: -Bunu bilmeyecek ne var ki! Sizin peygamberiniz Hz. İsa için kurulan merdiveni kullanarak. (s.395) Hoca ile ilgili şu bilgileri de sunmak isterim: Fıkraları dikkatle incelendiğinde Müslüman Türk halkının mizah sembolü olan Nasreddin Hoca’nın hazırcevap, insanları kırmadan doğruyu söyleyen, yeri geldiğinde kendisiyle de alay etmeyi bilen bir tip olduğu görülür. Fıkralarının çoğunda sıradan bir köylü gibi tarlasında, bağında çalışır, ormana odun kesmeye gider, zaman zaman da şehre iner. Bu şehir çok defa Akşehir, Sivrihisar veya Konya’dır. Ancak Hoca’nın bazen bir âlim, bazen bir bilge kişi, bazen kadı, tabip, hoca ve elçi kişiliğine büründüğü de görülür. Nasreddin Hoca fıkralarında yer alan konular, Batı ve Doğu ülkelerindeki yaygın fıkralarda işlenenlerle kıyaslandığında bunların Tayland, Pencap ve Türkistan ile Almanya, Fransa, İngiltere, İber yarımadası, Baltık ülkeleri ve İskandinavya, Kuzey Afrika, Mısır ve Sudan dahil engin bir coğrafyayı kapsadığı görülür. Bu temaların bir kısmı tesadüf veya tabii benzerlikle açıklanabilirken birçoğunun aynı kaynaktan geldiği anlaşılmaktadır. Dikkat çeken diğer bir husus da başta Arapların Cuha’sı olmak üzere Almanların Till Eulengspiegel’i, Amerikalıların Paul Bünyan’ı, Bulgarların Hıtar Petar’ı, İngilizlerin Joe Miller’i, İtalyanların Bertoldo’su, Rusların Balakirew’i Yugoslavların Kerempuh ve Era’sı, Japonların Ikkyu’suna ait fıkraların hocanın fıkralarıyla benzerlik göstermesidir. Hatta Türkiye’de Karagöz, Hacivat, Ebleh Mehmed gibi tipler vardır. Ancak tarihi gerçek ne olursa olsun Anadolu’dan yayılan Nasreddin Hoca fıkralarının Doğu İslam zekasının özel bir ürünü olduğu kabul edilmektedir. Bu durum onu bütün Doğu İslam dünyasının ortak kahramanı yapmıştır. Türkistan’da Çin sınırındaki İli vadisinden Kafkasya’ya, İran Azerbaycanı’ndan Arabistan’a, Türkiye, Mısır ve Akdeniz kıyılarından Tunus, Kırım ve Kazakistan’a kadar her yerde hoca vardır. Daha önce Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde kalmış Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Yunanistan ve Arnavutluk’ta da Hasredin Hoca fıkralarına yaygın biçimde rastlanmaktadır. Hocaya mal edilen fıkraların bir kısmının kaba ve çirkin olayları konu edindiği ve ahlak dışı olduğu görülür. Müslüman Türk halkının, başta inancı olmak üzere ahlak anlayışı ve gelenekleriyle bağdaşmayan bu fıkraların Nasreddin Hoca’ya ait olmadığı, sonradan hocaya mal edildiği kesindir. Bir kaçı dışında tek vakıa üzerine kurulan Nasreddin Hoca fıkraları hakaret içermeyen, açık ve dışa dönük, incitmeden eğiten mizahî yaklaşımların en güzel örnekleridir. Aykırı konuşmayı seven, aklıselimi kuvvetli, neşeli, babacan bir tip olan mizahı hiciv gibi yıkıcı değil yapıcıdır; bu yönüyle iyi niyet timsalidir. Fıkralarda alay ve eleştiri okları çoğunlukla ev, sokak, aile, toplum, iş hayatı, din, yargı sistemi, ekonomi, otorite, dostluk gibi hayatın her safhasını ilgilendiren konulara yönelmiştir. Bu fıkralar arasında bir maksadı açıklamak, bir düşünceyi desteklemek için atasözü yerine kullanılanları da vardır. İA, 32/419) Nasreddin Hoca, bütün Türk dünyasının tartışmasız en büyük mizah ustasıdır. Onun doğduğu, yaşadığı ve öldüğü yerler hakkında çok değişik rivayetler bulunmaktadır. Hoca’nın ünü Balkanlar’dan Uzak Doğu’ya kadar yayılmıştır. O, Türkiye’de Nasreddin Hoca, Azerbaycan’da Molla Nasreddin, Özbekistan’da ( Nasreddin) Efendi, Kazakistan’da Koja Nasır ve Doğu Türkistan’da Ependi gibi değişik adlarla bilinir. Adı ne olursa olsun, o, hep bizim bilinen hocamızdır. Nasrettin Hoca’nın hayatıyla ilgili olarak Türkiye’de bilinen en yaygın rivayete göre, o, Eskişehir’e bağlı Sivrihisar İlçesinin Hortu köyünde dünyaya gelmiştir. İlk Öğrenimini babasının yanında yapmıştır. Daha sonra Sivrihisar’a yerleştikleri rivayet edilmektedir. Bir müddet sonra da Konya’ya giderek orada Medrese’de öğrenime başlamıştır. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra, bir ara Kadılık yapan Hoca, üstadı Seyid Mahmud Hayrani’nin peşinden Akşehir’e göç etmiştir. Nasrettin Hoca, son derece sade bir hayat sürmüş, içinde yaşadığı toplumun hayat görüşünü, yaşadıklarını ve değer yargılarını mizahi bir anlatımla dile getirmiştir. Adeta yaşadığı dönemin bir aynası olmuştur. O, yalnızca güldürmeyi değil, aynı zamanda düşündürmeyi ve ders vermeyi amaçlamış bir halk bilgesidir. Nasrettin Hoca, halk tarafından öylesine sevilmiş ve benimsenmiştir ki kendisinden sonraki dönemlere ait olaylar ve kişiler onunla bağlantılı bir şekilde anlatıla gelmiştir. Hak kendisinin ifade edemediği duygu ve düşünceleri Nasrettin Hoca’ya mal ederek sevincini, öfkesini ve her türlü isteğini ortaya koymuştur. Nasrettin Hoca’nın fıkraları içinden çıktığı toplumun değer yargılarına ters düşmez. İnsanları aşağılayan, onlarla alay eden ifadeler onun fıkralarında yer almaz. Onun fıkraları karşı düşünceler üzerine kurulmuştur. Fıkralarda düşüncelerin çatışmasından doğan gülünçlükler sergilenir ve sonunda mutlaka bir ders verilir. Nasrettin Hoca’yı ölümsüzleştiren güler yüzü, tatlı dilidir. O, her başın tacı, her gönlün ilacıdır. Her meclisin gülü, her sohbetin bülbülüdür. Onsuz düğünün de bayramın da tadı olmaz. Çağrılsa da çağrılmasa da o, hep başköşeye oturur. Kısaca o, hayatımızın her parçasında bizimle iç içedir. Onun fıkraları o kadar çok anlatılmıştır ki bazıları atasözü gibi kullanılır olmuştur. (Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Ertuğrul Yaman, TDVY, s.63-64)

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız...

 
  Üye Giriş
E-Posta
Şifre
Yeni Üyelik
Şifremi unuttum
  Arama
Aranacak kelime
 
Hakkımızda | Şatış Şartları | İade Şartları | Teslimat |Telif Hakları | Gizlilik İlkesi | Yardım | Bize Ulaşın |Banka Hesap Numaraları
E-Yayınevimizde

kredi kartlarına taksit yapılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi
Adres : Serhat Mh. 1256. Sok. No:11 Ostim Yenimahalle / Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90.312.354 91 31 Faks : +90.312.386 03 28 Siparişlerinizle İlgili Tel : +90.312.354 91 31 Dahili : 136 - 138 - 142 - 145
E-Posta : bilgi@diyanetvakfiyayin.com.tr  Tic.Sicil No : 48527  Mersis No : 4-6665-8232-6958886