indirim

%35

XVIII.Yüzyılda Osmanlıda Hukuki Hayat

120,00 78,00

İslâm fıkhının hem bilgi hem de yürürlük kaynağı olan fetvalar, fıkıh-toplum ilişkisine dair en mühim kaynağı teşkil etmektedir. Fetvâ-yı Şerîfe olarak tavsif edilen şeyhülislâm fetvaları ise sair fetvalar arasında, değer ve bağlayıcılık açısından en üst sırada yer almaktadır. Osmanlı Devleti'nin yetmiş yedinci şeyhülislâmı olarak kayıtlara geçen Menteşizâde Abdürrahim Efendi, günümüze en fazla fetvası nakledilen şeyhülislâmdır. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden görev süresi içerisinde kendisine yöneltilen suallere verdiği fetvalar Fetâvâ-yı Abdürrahim olarak isimlendirilen derlemede bir araya getirilmiştir. Bu çalışmada Fetâvâ-yı Abdürrahim'den hareketle, XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin hukuki hayatının alt dallarından arazi ve vergi düzeni ele alınmaktadır. Bu kitap ile fıkhın, iktisadi ve sosyal hayat ile münasebetini ve şeyhülislâmın dönemin meselelerinin çözümündeki rolünü araştırmak hedeflenmektedir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2021-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 79
  • Barcode : 9786258023282
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name XVIII.Yüzyılda Osmanlıda Hukuki Hayat
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 452
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr