indirim

%35

Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâdenin Envârüt Tenzîl Hâşiyesi

75,00 48,75

Kur’an tefsirlerindeki anlamı kapalı ifadelerin izahı, eksik noktaların ikmali, hataların tenkit ve tashihi ile muhaşşîlerin özgün tefsirlerini ihtiva etmeleri açısından tefsir hâşiyeleri, tefsir edebiyatı içinde önemli bir yere sahiptir. Elinizdeki kitap Kur’an tefsirleri üzerine yazılan şerh, hâşiye ve ta‘lik türü eserleri tarihi, telif sebepleri, üslûbu ve kapsamları bakımından ele almakta ve bu alanda yazılmış eserlerin kapsamlı bir dökümünü içermektedir. Ayrıca eserde Osmanlı âlimi Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî’nin tefsir hâşiyeleri içinde öne çıkan Hâşiye alâ Envâri’t-tenzîl isimli eseri hâşiye tekniği ve tefsir muhtevası açısından ayrıntılı şekilde incelenerek bir tefsir hâşiyesinin niçin ve nasıl kaleme alındığı ve Kur’an’ın anlaşılmasına ne gibi katkılar sunduğu ortaya konulmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 126
  • Barcode : 9786054829279
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Tefsirde Hâşiye Geleneği ve Şeyhzâdenin Envârüt Tenzîl Hâşiyesi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 414
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr