indirim

%35

Şerhul Camiis Sagir Prestij I-II Cilt Takım Şemsüleimme Es Serahsi ö.483-1090

750,00 487,50

Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090) Orta Asya Mâverâünnehir Hanefî fakihlerinin en önemli temsilcilerinden biridir. Mezhebin kurucu imamlarından rivayet bulunmayan fıkhî meseleler hakkında Hanefî mezhebi içinde içtihat edebilen âlimler arasında sayılmaktadır. Serahsî’nin bu eseri, Hanefî mezhebinin kurucu imamlarından birisi olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) mezhep literatüründe “zâhirü’r-rivâye” olarak tanınan eserleri arasında yer alan el-Câmiu’s-sagīr üzerine yapılmış bir şerh çalışmasıdır.

Serahsî, eserlerinin çoğunda olduğu üzere Şerhu’l-Câmii’s-sagīr’i de hapisteyken öğrencilerine yazdırmıştır. Bilinen diğer el-Câmiu’s-sagīr nüshalarından hiçbiri İmam Muhammed’in tertibini yansıtmazken, Serahsî’nin bu eseri İmam Muhammed’in orijinal tertibine sadık kalarak şerhetmiş olması onun şerhine ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 58
  • Barcode : 9786257581998
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Şerhul Camiis Sagir Prestij I-II Cilt Takım Şemsüleimme Es Serahsi ö.483-1090
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 1250
Dimension 165.00 x 240.00
Paper Type Ivory 70 Gr