Rakım Efendi Hilye-i Şerif Tıpkı Basım

600,00

Rakım Efendi Hilye-i Şerif

İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi (Env. No. 2732)῾de bulunan Hilye-i şerîfe, sülüs ve nesih hatlarıyla yazılmıştır. Ketebeli ve h. 1205/1791 tarihlidir. Nesih hattı ile yazılan göbek kısmının etrafında, üç kuşak halinde sülüs hattı ile Esma-i Hüsnâ ve Esmâ-i Nebî yazılıdır. Hilyenin taç kısmında, müsennâ tezyinî celi sülüsle ‴ Yâ Kerîm, Yâ Bâkî, Yâ Kâfî, Yâ Muğnî‴ yazılmıştır. Bu Hilye-i şerîfe, form ve muhtevâ itibariyle bilinen hilyelerden farklıdır. Bu hilye-i şerîfe, Eyüp῾te Mihrişâh Sultan Türbesi῾nde iken, 8 Kanûnisâni 1329/1911 tarihinde müzeye getirilmiştir. Hilyenin tezhîbi Derviş Hasan el-Yesârî῾ ye aittir.

Hilye, Peygamberimizin fiziksel özelliklerini anlatan hüsn-i hat tablolarına verilen isimdir. Bu eserlerde ayrıca Peygamberimizin güzel ahlâkına, şerefine, saygınlığına dair âyet ve hadis metinleri de yer alır.
Sipariş Notunuza Çerçeve Modelini Belirtiniz.
Eser ölçüleri : 47 * 83 cm

Read more ➜


Tag:

There is no additional information about this product.