Mustafa Cemil Efe Hilye-i Şerif ve Natı Şerif Tıpkı Basım

700,00
Sepete ekle

Tıpkı Basım Eserler Serisi - 19

Ebat : 61*82 cm

Hilyei Şerif ve Natı Şerif

Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Rasûlallâh
Senin katında hâcetler revâdır yâ Rasûlallâh
Senin nûrun gören gözler ne ay gözler ne yıldızlar
Nûrundan gece gündüzler ziyâdır yâ Rasûlallâh Terinden açılır güller sözünden şehd ü şekkerler
Seninle hasta gönüller şifâdır yâ Rasûlallâh
Habîbsin pâdişâhlara tabîbsin dertli âhlara
Şefâatin günahkâra afâdır yâ Rasûlallâh Haset kılar sana iblîs zehî ahmak olur telbîs
Seni sevdiğiçin İdrîs alâdır yâ Rasûlallâh
Vururlar nevbetin dâyim bu beş vakt sünnetin kâyim
Gelirse hânına her kim salâdır yâ Rasûlallâh Satıldı Yûsuf-ı Ken'ân inen az nesneye pinhân
Seni görmekliğe bin can bahâdır yâ Rasûlallâh
Dâvud eğninde hil'atin Halîl hânında ni'metin
Mûsâ elinde ibretin asâdır yâ Rasûlallâh
Mübârek türbesi yerde dolu nûr ile perverde
Velî rûhun feleklerde ayândır yâ Rasûlallâh ŞEYÂD U HAMZA ol şâhtan diler kim kurtula âhtan
Seni medhetmek Allâh'tan atâdır yâ Rasûlallâh

Sipariş Notunuza Çerçeve Modelini Belirtiniz.

"Değerli bir eser satın aldınız.
Değerli olan her şey gibi bu
eser de özel bakım istiyor.
Lütfen levhanızı yalnızca
kuru/nemli bezle temizleyiniz."

Devamını Oku ➜


Bu ürünle ilgili herhangi bir ek bilgi bulunmamaktadır.