indirim

%35

Kuran Yorumunda Bağlamın Sınırlayıcılığı

90,00 58,50

Modern dönemde Batı’da ortaya çıkan anlam ve yorum teorilerinde tarihsel bağlamın önem kazanmasına paralel olarak iç ve dış bağlama riayet, İslâm dünyasında Kur’an tefsirinin sıhhatini belirlemede en temel kriterlerden biri hâline gelmiştir. Buna göre, nâzil olduğu toplumla diyalektik ilişki hâlinde teşekkül eden Kur’ân-ı Kerîm, özü itibarıyla “söz”dür. Sözlü metinlerde anlamın diğer yarısı, mütekellimin psikolojik hâli, sözün söylendiği ortam, muhatapların epistemik düzeyleri ve sosyo-kültürel durumları gibi metin dışı unsurlar da bulunmaktadır. O hâlde, bütün tarihsel verilerden faydalanarak nüzûl dönemi aslına uygun biçimde yeniden kurgulanmalı ve ilk muhatapların âyetlerden ne anladığı tespit edilmelidir. Elinizdeki bu kitapta belli ilke ve şartlar çerçevesinde, Kur’an’ın parçacı ve bağlam dışı yorumlanmasının meşrû hatta Kur’an’ın evrenselliği açısından zorunlu olduğu savunulmaktadır

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-02
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 58
  • Barcode : 9786258023541
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Kuran Yorumunda Bağlamın Sınırlayıcılığı
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 308
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr