indirim

%35

60,00 39,00

Kelâm ilminin Sünnî-Eş’ârî ekolünün önemli klasikleri arasında yer alan “Kitâbü’l-İrşâd”, büyük âlim İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin meşhur eseridir. Cüveynî, Büyük Selçuklular döneminde Nîşâbur’daki Nizamiye Medresesinde müderrislik yapmıştır. İmam Gazâlî’nin de hocasıdır. Kitâbü’l-İrşâd, Cüveynî’nin kelâmî görüşlerini özlü bir şekilde yansıtması yanında yazıldığı tarih ve ortamın siyasi, sosyal ve ideolojik yapısı hakkında da okuyucuya ışık tutmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 4
  • Date Publication : 2022-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 56
  • Barcode : 9786258023480
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Kitabul İrşad İnanç Esasları Kılavuzu
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 360
Dimension 135.00 x 210.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr