indirim

%35

İstanbul Müftülerinden Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı ve Divanı

190,00 123,50

Klasik Türk edebiyatının 20.yüzyılındaki en mühim temsilcilerinden olan Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’yı ve Divan’ını incelediğimiz bu çalışmaya, son dönemde yaşamış Türk ediplerinin tesbiti noktasında en büyük katkılardan birini yapmış olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal Merhumun ‘’ Son Asır Türk Şairleri ‘’ isimli muhalled eserinin mukaddimesine yazdığı şu sözlerle başlamak istiyoruz:
‘’ Hakayık-ı basitedendir ki sa’adet-i beşeriyyeyi temin eden medeniyyet, ma’rifetten tevellüd eder.
Ma’rifetten mahrum olan insanlar, vahşetin mesa’ib-i günagünundan tahaffuz edemezler. Medeni milletlere arz-ı didar eden sa’adet, gayr-ı medeni milletlere isabet eden musibet meydandadır.
Her milletin mertebe-i medeniyyeti yetiştirdiği erbab-ı ma’rifetle mukayese olunur. Ma’rifetet sahipleri –zir-i zeminde kalan asar-ı kadime vü nefise gibi mahkum-ı nisyan olursa saha-i medeniyyete ihraz-ı mevki etmek müşkildir. Erbab-ı ma’rifete hürmet eden milletlerin, milel-i sa’ire arasında ihraz ettikleri mevki-i mümtaz izaha muhtaç değildir.’’
İnsanoğlunun saadetini temin eden medeniyetin marifetten doğduğunu belirten İbnülemin Mahmud Kemal İnal, marifetten mahrum olan insanların çeşitli felaketlerin vahşetinden korunamayacaklarını belirtmiştir. İnal, milletlerin medeniyet mertebesinin ölçüsü olarak o milletin yetiştirdiği marifet erbabını verir. Eğer insanlar, bu marifet sahibi insanları unutursa medeniyet sahasında bir mevki elde etmeleri zorlaşır. Marifet sahibi insanlarına hürmet eden, onlara ilgi gösteren milletlerin diğer milletler arasında elde ettikleri yüksek mevkiyi izah etmeye gerek yoktur.
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı’yı ve Divan’ını incelediğimiz bu çalışma, böyle bir gayretin ürünüdür. Bizden önce yaşamış nesillerin eserlerini yad ederek aziz vatanın gelecekteki koruyucuları olacak nesillere hizmet etmek temel gayemizdir.
Bilindiği üzere bir şairin şiirlerini belirli usul ve çerçeve içinde toplayan kitaplara divan ismi verilmektedir. Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı. Son asırda yaşayan ve mürettep bir divan tertip eden en kıymetli şairlerdendir.
Yaptığımız bu çalışmada, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, hayatı ve eserleri ile birlikte geniş bir perspektiften ele alınmış ve Divan’ının metni ortaya konmuştur. Ayrıca bu Divan hem şekil hem de muhteva olarak incelenmiştir. Kitabın son kısmı olan ekler bölümünde Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı ile ilgili bazı belge ve fotoğraflar verilerek çalışma nihayete erdirilmiştir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-03
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 14
  • Barcode : 9786254350207
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name İstanbul Müftülerinden Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı ve Divanı
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 751
Dimension 185.00 x 265.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr