indirim

%35

10,00 6,50

Hazreti Ali’nin Mısır’a vali nasbettiği Malik bin el-Haris el-Eşter’e yazdığı Emirname’dir.
Merhum Mehmed Akif tarafından yapılmış olan bu tercüme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Umur-ı Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti Tedkikat ve Te’lifat-ı İslamiyye Hey’eti’nin 9 numaralı yayını ‘’Anglikan Kilisesine Cevab’’ adlı eserden iktibas olunmuştur.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 3
  • Date Publication : 2022-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 13
  • Barcode : 9786254351716
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Hz Ali Diyorki
Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.
Number Pages 46
Dimension 105.00 x 185.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr