indirim

%35

Et Tesdid Fi Şerhit Temhid I-II Prestij Hüsameddin Hüseyin es Siğnaki ö.714-1314

500,00 325,00

Daha çok Hanefî fıkıh klasiği el-Hidâye üzerine yazdığı en-Nihâye adlı şerhiyle tanınan Hüsâmeddin es-Siğnâkī, Hanefî-Mâtürîdî geleneğinin kendi dönemindeki önemli temsilcilerinden biridir. Siğnâkī’nin bu şerhi, Hanefî-Mâtürîdî kelam geleneğinde önemli bir yeri bulunan Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115) kelam eseri et-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd üzerine yazılmış tek şerh olma özelliğine sahiptir.
Siğnâkī, et-Tesdîd adlı bu şerhinde başta müellifin Tebsıratü’l-edille’si olmak üzere, Mâtürîdî geleneğin diğer iki önemli eseri -Nûreddin es-Sâbûnî’ye (ö. 580/1184) ait- el-Kifâye ile -Alâeddin el-Üsmendî’ye (ö. 552/1157) ait- Lübâbü’l-kelâm’dan sıkça nakilde bulunarak âdeta bu eserleri özetlemiştir.
Osmanlı ulemasından Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 1098/1687) İşârâtü’l-merâm’da bir-çok defa et-Tesdîd’e atıfta bulunmuş olması esere Osmanlı uleması tarafından da müracaat edildiğini göstermektedir.
Eser, metin-şerh takibini kolaylaştıran bir tasarımla ilim dünyasının istifadesine sunulmuştur. Eser prestij ve karton kapak olmak üzere iki versiyon olarak basılmıştır.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2020-12
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 70
  • Barcode : 9786257205788
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name Et Tesdid Fi Şerhit Temhid I-II Prestij Hüsameddin Hüseyin es Siğnaki ö.714-1314
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 936
Dimension 160.00 x 240.00
Paper Type Ivory 70 Gr