indirim

%35

750,00 487,50

El-Fetâva’s-sugrâ, aslı itibariyle Buhara’da “sadr” unvanıyla hüküm süren ve Hanefî fukahasının önde gelen temsilcileri olan Burhan ailesine mensup Sadrüşşehîd Hüsâmeddin’e (ö. 536 h./1141 m.) aittir. Fetâvâ/vâkıât literatüründe birçok eser telif etmiş ve bu literatüre yön vermiş bir âlim olan Sadrüşşehid’in genel kabule mazhar olan bu eserleri, birçok tertip ve tamamlama çalışmasına konu olmuştur.

Bu tertip ve tamamlama çalışmalarından biri de Necmeddin Yûsuf b. Ahmed el-Hâsî el-Hârizmî’ye (ö. 620/1223 civarı) ait el-Fetâva’s-sugrâ’dır. Hâsî bu çalışmasında, Sadrüşşehid’in günümüze ulaştığı bilinmeyen eserindeki meseleleri sadece tertip etmekle kalmamış eksikliklerini de gidermek suretiyle yaşadığı zaman diliminde fetvada en çok ihtiyaç duyulan fıkhî konuları bir araya getiren kapsamlı bir kaynak ortaya koymuştur.

Dr. Abdulhalik Uygur tarafından tahkik edilen bu kıymetli eser, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından gerçekleştirilen özenli bir neşir hazırlık süreci sonrasında “İkinci Klasik Dönem Projesi” kapsamında “ilk kez” yayımlanmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Arapça
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2022-05
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 41
  • Barcode : 9786258023978
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Tag:
Book Name El-Fetâva’s-Sugrâ Prestij 1-2 Cilt
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 1004
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type Ivory 70 Gr