indirim

%35

Çalar Saat 2

35,00 22,75

Çalar Saat adlı iki ciltlik eserde okuyucu, hakiki bir İstanbullu, asker, hukukçu, tarihçi ve hoca olarak tanıdığı ve hayata hiç vazgeçmediği değerleriyle bakan A. Ragıp Akyavaş’ı bu defa gazeteci hüviyetiyle tanıyacaktır. Merhumun ömrünün son günlerine kadar yazdığı, esas itibarıyla ahlaki, terbiyevi, tarihi ve içtimai olan bu yazılarla yirminci asrın ortalarında memleketimizde ve hatta dünyada neler olup bittiğini öğrenebilecek, hatırlayabilecek, haberdar olabilecektir.
Merhum’un gazete yazılarından derlenerek oluşturulan kitabının adı, Ziya Paşa’nın şu beyitine istinaden konmuş görünmektedir:
Yârı-ı müşfiktir çalar saat beni âgâh eder
Ömrümün her saati geçtikçe bir kez âh eder

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2015-10
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 147
  • Barcode : 9789753896535
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Çalar Saat 2
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 337
Dimension 165.00 x 240.00
Paper Type 1 Hamur 80 Gr