indirim

%35

İbn Teymiyyenin Düşünce Metodu ve Kelamcılara Eleştirisi

35,00 22,75

Ashâbü’l-hadîs’in teolojik geleneğini ilmî birikimi ve düşüncesiyle yeniden inşâ etme, onu kelâmî ve felsefî geleneklere alternatif haline getirme girişiminde bulunan İbn Teymiyye, İslâm ilimleri tarihinin etkili şahsiyetlerinden biridir. Ancak katı Selefî bir âlim olarak şöhret bulması, ayrıca Vehhâbîlik gibi bazı hareketler tarafından sahiplenilmesi, onun tenkitçi düşünür yönünün tanınmasını engellemiş ya da en azından gölgelemiştir. Ancak bu çalışmanın gayesi onun görüşlerini nakletmek, işlediği her konuya temas etmek veya bir İbn Teymiyye savunması veya eleştirisi yapmak da değildir. Amacımız onun ilmî çabasını ortaya koymak ve inşâ faaliyetinde bugün için yararlanılabilecek birtakım verilerin çıkıp çıkmayacağını belirlemektir. Bu incelemede, büyük ölçüde kelâmcıların düşünce geleneğine yönelttiği eleştiriler ışığında, İbn Teymiyye’nin farklılığı olan tenkitçi, mütefekkir yönü öne çıkarılmaya çalışılacak ve çeşitli problemlere yaptığı katkıları tahlil edilecektir.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 2
  • Date Publication : 2017-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 318
  • Barcode : 9789753899642
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name İbn Teymiyyenin Düşünce Metodu ve Kelamcılara Eleştirisi
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 192
Dimension 165.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr