indirim

%35

Son Peygamber Hz Muhammed

40,00 26,00

Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği son elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber sıfatıyla ilahî mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir beşer, eğitimci, aile reisi, hâkim, kumandan ve devlet başkanı olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik sergilemiştir. Hz. Peygamber hakkında nisbeten çok yönlü bilgi vermeyi amaçlayan bu kitapta, onun genel olarak hayatı, yüce ahlâkı, günlük yaşantısı ve ibadetleri, ailevî, siyasî, hukukî ve askerî kişiliği, Kur'an'a göre konumu, mucizeleri ve insanlığa örnek oluşu, İslâm kültür tarihi boyunca algılanışı ve ona dair sanat ve edebiyat eserleri gibi çeşitli konular ele alınmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 11
  • Date Publication : 2021-11
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 521
  • Barcode : 9789753899253
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Son Peygamber Hz Muhammed
Publisher İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
Number Pages 231
Dimension 120.00 x 195.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr