indirim

%35

Cibril Hadisi ve İslam Düşüncesine Yansımaları

75,00 48,75

Hadisler, herhangi bir fıkhî meselenin veya itikadî ihtilafın delil malzemesi olmaya indirgenemeyecek sünnet kaynaklarıdır. Dolayısıyla hadisler, İslâm düşüncesinin bütününe ve inanılması, hayata geçirilmesi gereken İslâmî unsurlar topluluğunun insana sunulan ana formlarıdır. Hadis kitaplarının derinlerine geleneğin izleri de takip edilerek inildiğinde bi’setten bugüne kadar Müslümanların düşünme ve eyleme haritalarını çizen temel hatlarla karşılaşılması kaçınılmazdır. İşte bu çalışmada, İslâm düşüncesinin sürekliliğini ve kılavuzluğunu temin eden, vahyin öğretilerini beyan eden hadislerden birisi olan “Cibrîl Hadisi” ele alınmaktadır. Vahiy meleği Cebrâil’in, Resûlullah’a (s.a.s.) gelip “iman, İslâm, ihsân, kıyamet ve zamanı” gibi başlıklarda sorduğu soruları ve bu bağlamda aldığı cevapları içeren “Cibrîl Hadisi” eserde senet ve metin tahlilleriyle mercek altına alınmaktadır. Ayrıca eser, bu hadisin İslâm kelâmı ve düşüncesine yansıyan yönlerini, “kader”, “iman-İslâm ayrımı”, “kıyamet alametleri” gibi temel meseleler çerçevesinde okuma fırsatı sunmaktadır.

Read more ➜


  • Language : Türkçe
  • Number Print : 1
  • Date Publication : 2015-01
  • Stock Status : In Stock
  • Number Product Sold : 166
  • Barcode : 9789753898133
  • Category : ,
  • Product Type: Kitap
Book Name Cibril Hadisi ve İslam Düşüncesine Yansımaları
Publisher Tdv - Türkiye Diyanet Vakfı
Number Pages 463
Dimension 160.00 x 235.00
Paper Type K.Kağıdı 60 Gr